PowerSHAPE

Pozor  
Právě se nacházíte na staré verzi našich stránek. Naše aktuální stránky najdete zde:
http://www.cadcam-systems.cz/cad-cam-software/powershape/

Autodesk PowerSHAPE je unikátní 2D a 3D CAD software pro vytváření a úpravu 3D modelů za pomocí ploch, solidů i trainglů. Obsahuje vlastní plošené jádro vyvíjené přes 40 let pro neomezené možnosti v návrhu a opravách modelů. Zároveň obsahuje i jádro pro vytváření solidových těles Parasolid®. Díky tomuto vynikajícímu jádru pro konstrukci objemových těles je konstrukce i oprava objemů velmi rychlá, snadná a variabilní. Díky patentovanému nástroji Solid Doctor je PowerSHAPE vynikající 3D CAD do technologie, kde je často potřeba upravovat nebo opravovat nekvalitní data od zákazníků. Díky spojení ploch, solidů a trianglů a nástrojům pro opravy modelů a přímého modelování je Autodesk PowerSHAPE světově unikátní řešení.

 Autodesk PowerSHAPE-e stahujte zdarma zde.

Vlastnosti Autodesk PowerSHAPE

Úpravy a opravy nekvalitních 3D modelů

Solid Doctor pro opravy nekvalitních 3D modelů

Výrobní pracoviště často bojují s nekvalitními 3D modely zákazníků, které jsou potřebné k cnc programování obráběcích drah. Modely bývají často přeukládány v rozdílných formátech, nebo bývají chybně exportovány z různých CAD systémů. Takové chyby mají za následek rozpadlé solid modely do ploch, díry v modelech mezi plochami, chybné střižné hranice, překrývající se plochy. Patentovaný nástroj v PowerSHAPE Solid Doctor dokáže jakýkoliv model bez historie sloučit do konzistentního solid tělesa s opravou nalezených chyb. Mnoho chyb dokáže tento nástroj opravit zcela automaticky. Tam, kde to nedokáže, umožní uživateli ruční zásah do průběhu bez opuštění celého průvodce vytvářením solidu.

Přímé modelování v PowerSHAPE

V ideálním světě bychom přijímali kvalitní 3D modely pro výrobu, kde se již nebudou provádět žádné změny a kde jsou všechny části modelu obrobitelné. Nicméně realita je jiná. Ze stran zákazníků je často požadována změna provedení dílců nebo nejsou modely zkonstruovány tak, abychom je mohli vyrobit. Z těchto důvodů musí technologická pracoviště méně či více čelit požadavkům na úpravu ploch. Pokud nevlastníme CAD software, ve kterém byly dílce zkonstruovaný, nemáme jeho strom historie a jednotlivé prvky na modelu nic neznamenají. V PowerSHAPE ale můžeme snadno rozpoznat prvky a sestavit si takto strom sami. Navíc PowerSHAPE podporuje vyspělé nástroje přímého modelování na 3D modelech bez historie jako:

Konstrukce těles a příprava výroby

Autodesk PowerSHAPE obsahuje velmi snadné nástroje na používání při konstrukci geometrii, ploch i solid modelů. Všechna tělesa lze vytvářet z primitivů a upravovat je, nebo je vytahovat z geometrie. Inteligentní kurzor myši umožňuje provádět všechny operace a zadávání nových hodnot přímo v grafickém okně. Hlavními funkcemi v Autodesk PowerSHAPE jsou:

Další možnosti 3D CAD programu Autodesk PowerSHAPE najdete vpravo v menu.