FeatureCAM: cad cam systém pro frézování, soustružení a edm

Pozor  
Právě se nacházíte na staré verzi našich stránek. Naše aktuální stránky najdete zde:
http://www.cadcam-systems.cz/cad-cam-software/featurecam/

Autodesk FeatureCAM je samostatný CAD CAM software pro cnc programování frézovacích center, soustruhů, soustružnicko-frézovacích center, víceosých a více-kanálových obráběcích center a elektroerozivních drátových řezaček. Program je plně 64-bitový a podporuje nejnovější operační systém Windows. Jedná se o nejautomatizovanější řešení v oblasti cnc programování na trhu.

  Podívejte se i na další videa na YouTube

Nejrychlejší a nejjednodušší CAM software pro cnc programování frézování, soustružení a EDM

Slogan uvedený nad těmito řádky lze najít u spousty řešení. Jediný FeatureCAM si ale toto označení právem zaslouží. Na trhu nenajdete tak rychlé řešení, ve kterém by bylo možné za tak krátký časový úsek, který potřebuje FeatureCAM pro 2.5D a soustružení, vytvořit korektní nc program od návrhu v podobě křivek nebo 3D modelu.

Definujte celý prvek, ne jednotlivé operace

Zatím co u tradičního CAMu, který je založený na definování jednotlivých operací, a kde je nutné zadávat spoustu parametrů, určovat hranice obrábění, definovat nástroj, řezné podmínky, kroky, operace hrubování nebo dokončení apod., FeatureCAM definuje přímo celý technologický prvek. Systém již sám dle vestavěných nebo uživatelských kritérií navrhne optimální a korektní řešení, včetně operací hrubování, dohrubování, dokončení, korektních kroků, řezných podmínek atd.

Automatizace urychluje práci a šetří prostředky

V praxi to znamená, že uživatel vyhledá automaticky z 3D modelu technologický prvek (např. kapsu, otvor, profil, výstupek s ostrůvky, odjehlení atd.) a sytém již sám vybere odpovídající nástroje pro hrubování a dokončení, vybere korektní kroky v Z i do strany a po simulování obrábění zobrazí korektní nc kód. Práce s FeatureCAMem je neuvěřitelně rychlá a jednoduchá. Toto byl skutečný postup z modulu pro 2.5D frézování, který je absolutně nejsilnější stránkou celého systému.

FeatureCAM 2015

Silové adaptivní HSM hrubování Vortex

Autodesk FeatureCAM obsahuje v základní verzi kromě tradičních metod hrubování modelu řádkováním a konturováním v hladině Z i vysoce efektivní silovou HSM strategii Vortex, kterou lze použít pro 2.5D hrubování, 3D hrubování a 3+2D hrubování. Další možností je pak použití adaptivního hrubování Vortex při programování soustružnicko-frézovacích a multifunkčních strojů. Samozřejmostí je automatické zvýšení posuvů na neřezných částech dráhy Vortex.

 

Postup práce v Autodesk FeatureCAM

FeatureCAM je založený na znalostní bázi technologie obrábění pro zvýšení produktivity. Jakoukoliv odladěnou strategii lze také uložit jako šablonu a používat ji v jiných projektech.

Automatické funkce Autodesk FeatureCAM

I když se Autodesk FeatureCAM snaží všechny opakující se procesy plně automatizoval, uživatel má vždy automatizační nástroje pouze jako volbu a ne jako nutnost, která by mu svazovala ruce. Všechny prvky lze vytvářet i zcela manuálně na základě křivek tak, jako v jiných systémech.

Licence Autodesk FeatureCAM v sobě zahrnuje

FeatureCAM nabízí také FeatureCAM Vericut Interface pro možnost simulace reálných pohybů stroje na základě nc kódu v simulačním a optimalizačním programu Vericut. Tento systém dokáže navíc oproti CAM software simulovat pohyby stroje při frézování na základě nc kódu pro odhalení chyb v nc kódu a možných kolizí. Dráhy lze navíc optimalizovat a přenášet na jiné stroje v případě potřeby.

  Stáhnout a vyzkoušet Autodesk FeatureCAM